CONÓCENOS
Subscriu-te a la
 
Bases Concurs > Inscripció

Inscripció

Els concursants hauran d’abonar la quantitat de 60 € en conceptes de drets d’inscripció per grup participant. El pagament s’efectuarà, lliure de despeses per al concurs, per transferència bancària a Joventuts Musicals de Vinaròs:

  • IBAN: ES76  3174  5899  9711  5404  9124
  • BIC:   BCOEESMM174

 

- El pagament de la inscripció és condició indispensable per a participar en el concurs.

- La còpia d’ingrés haurà de reflectir clarament el nom del grup participant.

- No es reemborsaran els drets en cap cas.

 

El plaç d'inscripció finalitza a les 24 hores

del dia 1 de setembre de 2018

 

La butlleta d’inscripció amb totes les dades i acompanyada de:

  1.  Currículum i foto del grup.
  2. Fotocòpia del DNI, NIE o document vàlid i en vigor dels components del grup.
  3. Fotocòpia d’ingrés dels drets d’inscripció.
  4. Acreditació d’antiguitat del grup d’un mínim de 6 mesos.

 

Es trametrà:

 

Telemàticament, reomplint el formulari que figura a continuació:

Web JM Vinaròs: http://asociaciones.jmspain.org/vinaros/2588-inscripcions/

 

Per correu electrònic, a l'adreça: concurs_ciutatdevinaros@yahoo.es

 

Per correu postal, s’hi remetrà certificada amb justificant de recepció a:

 

Concurs Internacional de Música de Cambra  CIUTAT DE VINARÒS

      Joventuts Musicals de Vinaròs  -  Apartat de Correus, 15 

                                   12500 Vinaròs (Castelló)

 

Se’n considerarà com a data de recepció la que indique el formulari o correu electrònic o en el seu cas la del matasegell si s'envia la documentació via correu postal.

 

Les sol·licituds que no adjunten tota la documentació i les inscripcions rebudes fora de termini no seran admeses al concurs.

 

Una vegada tancat el termini, l’organització comunicarà a cada grup concursant l’acceptació oficial al concurs i, si és el cas, els motius pels quals s’hi denega.

 

Junta de Joventuts Musicals de Vinaròs

Maig de 2018

 
 
 
accés associacions
usuari:    clau:

 

avisos legals| disseny web disseny web
Entidad subvencionada por:Ministerio de Cultura Juventudes Musicales de España